سیندرلای شهر کودکی ام
رضا گلستانی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1402نوبت چاپ 184 صفحه650000 ریال سفارش آنلاین: سیندرلای شهر کودکی ام

یک سطر از سیندرلای شهر کودکی ام

مانند موهای پریشان تو در باد
اصلا رها کن غصه های مو به مو را
با رفتنت تغییر چندانی نکردم
مشکل فقط بغض است میگیرد گلو را

از این قلم بخوانید

به قلم: رضا گلستانی
650000 ریال
به قلم: رضا گلستانی
160000 ریال