کوهی که سر پاست سراپا خاکی ست
محمد عالی زاده
رباعی
تازه‌های نشر
سایر
سال نشر 1402نوبت چاپ 152 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: کوهی که سر پاست سراپا خاکی ست

یک سطر از کوهی که سر پاست سراپا خاکی ست

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد عالی زاده
500000 ریال