دقایق
ابوالفضل کرمی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1402نوبت چاپ 1 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از دقایق

ای نفس رفته کجا مانده ای
بی تو هوا هم خفه ام میکند

از این قلم بخوانید

به قلم: ابوالفضل کرمی
500000 ریال