نبض ناکوک
سیدحسین ابراهیمی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۴۰۲نوبت چاپ ۱۷۲ صفحه450000 ریال سفارش آنلاین: نبض ناکوک

یک سطر از نبض ناکوک

با درد بی درمان من همدرد، آیینه
مانند من از خود شده دلسرد، آیینه

من این بلاها را سر آیینه آوردم؟
یا این بلاها را سرم آورد آیینه؟

دیروز طفلی را درون عکس گم کردم
امروز دیدم ناگهان شد مرد، آیینه

چین و چروک از من، ترک از شیشه‌ی زخمی
پیری مفرط را دو چندان کرد آیینه

مشتی مرا صد تکه کرد و درد بدتر شد
در قاب خالی گم شدم، برگرد، آیینه

از این قلم بخوانید

به قلم: سیدحسین ابراهیمی
450000 ریال