من سیب میشوم
فرشته رستمی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 160 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: من سیب میشوم

یک سطر از من سیب میشوم

باز از تو دارم فصل های تازه ام را
شیدایی بی حد و بی اندازه ام را

دیگر هراسی از تو گفتن ها ندارم
عشقت به دنیا میکشد آوازه ام را

از این قلم بخوانید

به قلم: فرشته رستمی
600000 ریال
به قلم: فرشته رستمی
500000 ریال