نوزده
فتحیه قناعت پیشه
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 156 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: نوزده

یک سطر از نوزده

فرشتگان تن، احساس را که ناز کنند
ستاره‌ها همه با چشمک اعتراض کنند

اگر که نخ نخ گیسو تنیده در رویا
گره ز بافه‌ی هر استعاره باز کنند

به گوش گوشه رسانند گل نراقی‌ها
اگر به بوسه، لبی راهی حجاز کنند

غزل به هروله حتما ردیف می‌گردد
به پای قافیه، عشاق اگر نماز کنند

چهارپاره‌ی خیام اگر شود کوتاه
هزار کوزه سر قصه را دراز کنند

قسم به نون که قلم‌ها، میان سفره‌‌ی شعر
به رقص آمده تا شعر تازه ساز کنند

از این قلم بخوانید

به قلم: فتحیه قناعت پیشه
500000 ریال