تقلا
علی فتحی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 170 صفحه400000 ریال سفارش آنلاین: تقلا

یک سطر از تقلا

کوه می‌فهمد غم فرهاد یعنی چی؟!
عشق شیرین تیشه دستم داد "یعنی چه"

هرکه موی مشکی‌ات را دیده می‌داند
که هزار و یک شب بغداد یعنی چه

بعد از عمری عشق آموزی شبی پرسید
این که می‌گویند عشق، استاد یعنی چه؟!

تو چه می‌دانی ز من؟.. شهری که در جنگ است
خوب میفهمد ده آباد یعنی چه...

من به تو محتاجم و اما نمی دانم
در زبان بادبان‌ها، باد یعنی چه

شعر خوردم، خون دل گفتم! چه می‌دانی؟
شاعری که می‌رود از یاد یعنی چه

از این قلم بخوانید

به قلم: علی فتحی
400000 ریال