تقلا
علی فتحی
غزل
در دست انتشار
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 170 صفحه400000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از تقلا

از این قلم بخوانید

به قلم: علی فتحی
400000 ریال