رنج
سید مرصاد موسوی
سپید
تازه‌های نشر
شعر
سال نشر 1401نوبت چاپ 148 صفحه400000 ریال سفارش آنلاین: رنج

یک سطر از رنج

از این قلم بخوانید

به قلم: سید مرصاد موسوی
400000 ریال