دستم انداخته مانند النگوهایش
علی اصغر مقنی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 170 صفحه450000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از دستم انداخته مانند النگوهایشمی‌کند روز مرا تیره‌تر از موهایش
دستم انداخته مانند النگوهایش

بوسه‌اش مثل لبانش همه را دور زده
خلق را کاشته چون مخمل ابروهایش

رو به رو می‌رسد و در قدمش می‌بینم
برکه‌ای را که به رقص آمده با قوهایش

زیر پاهاش گل از پیرهنش‌ می‌ریزد
می‌رسد بافه‌ی گل تا سر زانوهایش

طاقت غارت از این بیش ندارم بانو
مثل شهری که فرو ریخته باروهایش

شیر هم باشم اگر، میل تماشا دارم
جنگلی را که تویی زینت آهوهایش

از این قلم بخوانید

به قلم: علی اصغر مقنی
450000 ریال
به قلم: علی اصغر مقنی
180000 ریال