گفتی غزل های مرا با شور میخوانی
معصومه بیرانوند
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 170 صفحه450000 ریال سفارش آنلاین: گفتی غزل های مرا با شور میخوانی

یک سطر از گفتی غزل های مرا با شور میخوانی

آمدم پنهان شوم در حلقه‌ی گیسوی تو
شانه کردی ، ریختم از لابه لای موی تو

من هراسان می‌کشیدم جان خود را تا دمی
پای بگذارم شبانه بی‌خبر در کوی تو

شوق من را دیدی و امّا نیاوردی به رو
بی وفا تا کی شوم مخمور جام روی تو؟!

لنگ لنگان می‌روم ، این جا خرابات تو نیست
دیر شد؟ دیر آمدم؟ تغییر کرده خوی تو

مست باشی و ننوشی ؟! وای حالم را ببین
رفته‌ام ، برگشته‌ام تا باز گردم سوی تو

درد دارد گر بدانی یار دلدار تو نیست
می‌روم امّا تمام شهر دارد بوی تو

از این قلم بخوانید

به قلم: معصومه بیرانوند
450000 ریال