گره
علی رسولان
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 158 صفحه400000 ریال سفارش آنلاین: گره

یک سطر از گره

نوشتم از تو، دور تو هزاران واژه رقصیدند
عجب جشنی به پا شد روی کاغذ تا تو را دیدند

نوشتم بوسه و خودکار از دستم زمین افتاد
تمام سطرهای دفترم پیوسته لرزیدند

دلم لبریز بود از تو! که من، تو بودم و تو، من
چنان غرق تو بودم که تمام شهر فهمیدند

کشیدم مو به مو دستی به روی شانه ی تقدیر
بغل کردم تو را مردم به سوی عشق چرخیدند

از آن روزی که چشم خانه ام وا شد به سوی تو
به شب های اتاقم رنگ هایی شاد پاشیدند

از این قلم بخوانید

به قلم: علی رسولان
400000 ریال