گره
علی رسولان
غزل
تازه‌های نشر
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 158 صفحه400000 ریال سفارش آنلاین: گره

یک سطر از گره

از این قلم بخوانید

به قلم: علی رسولان
400000 ریال