تو همانی که منزوی میگفت
ابوالفضل حسن زاده
غزل
در دست انتشار
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 148 صفحه350000 ریال سفارش آنلاین: تو همانی که منزوی میگفت

یک سطر از تو همانی که منزوی میگفت

از این قلم بخوانید

به قلم: ابوالفضل حسن زاده
350000 ریال