شعری زنی ست با موهای کوتاه
الهه قنبری تبار
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 1104 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: شعری زنی ست با موهای کوتاه

یک سطر از شعری زنی ست با موهای کوتاه

از این قلم بخوانید

به قلم: الهه قنبری تبار
500000 ریال