لیلاج و ششدر
لیلا عبدی درین سو
غزل
در دست انتشار
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 152 صفحه350000 ریال سفارش آنلاین: لیلاج و ششدر

یک سطر از لیلاج و ششدر

از این قلم بخوانید

به قلم: لیلا عبدی درین سو
350000 ریال