خیام در خیابان ولیعصر
سید اکبر سلیمانی
رباعی
چاپ شده
سایر
سال نشر 1400نوبت چاپ 168 صفحه300000 ریال سفارش آنلاین: خیام در خیابان ولیعصر

یک سطر از خیام در خیابان ولیعصر

از این قلم بخوانید

به قلم: سید اکبر سلیمانی
300000 ریال