ریواژ
یعقوب زارع ندیکی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 66 صفحه250000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از ریواژ

مردم از رنج سفر هیچ نمی‌دانستند
از دل ما دو نفر، هیچ نمی‌دانستند

سرخی چشم‌مرا حمل به مستی کردند
مردم از خون جگر هیچ نمی‌دانستند

شاعران پیشتر از دیدن آن موی بلند
از تب و تاب خزر هیچ نمی‌دانستند

"عاقلان نقطه‌ی پرگار وجودند ولی"
گفتم از دل چه خبر؟ هیچ نمی‌دانستند...

لذت عمر به دیوانگی و شیدایی است
کاشکی نسل بشر هیچ نمی‌دانستند

زندگی یکسره شوریدگی و شادی بود
مردم شهر اگر هیچ نمی‌دانستند

از این قلم بخوانید

به قلم: یعقوب زارع ندیکی
250000 ریال
به قلم: یعقوب زارع ندیکی
65000 ریال
به قلم: یعقوب زارع ندیکی
۳۰۰۰۰ ریال