آن زن که با تو بود
نرگس کاظمی زاده
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 180 صفحه400000 ریال سفارش آنلاین: آن زن که با تو بود

یک سطر از آن زن که با تو بود

از این قلم بخوانید

به قلم: نرگس کاظمی زاده
400000 ریال