کدر
مسعود کاظمی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1401نوبت چاپ 158 صفحه250000 ریال سفارش آنلاین: کدر

یک سطر از کدر

از این قلم بخوانید

به قلم: مسعود کاظمی
250000 ریال