نص
فرهاد حسینی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 1168 صفحه500000 ریال سفارش آنلاین: نص

یک سطر از نص

از این قلم بخوانید

به قلم: فرهاد حسینی
500000 ریال