از شش جهت به یاد تو مصلوبم
مصیب میرزایی آلونی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 162 صفحه220000 ریال سفارش آنلاین: از شش جهت به یاد تو مصلوبم

یک سطر از از شش جهت به یاد تو مصلوبم

از این قلم بخوانید

به قلم: مصیب میرزایی آلونی
220000 ریال