اذان عشق
امیرمسعود عباسی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 1 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از اذان عشق

از این قلم بخوانید

به قلم: امیرمسعود عباسی
200000 ریال