مادر باران
شیما باقری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 148 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین: مادر باران

یک سطر از مادر باران

از این قلم بخوانید

به قلم: شیما باقری
200000 ریال