عکسی شبیه من خبر روزنامه‌هاست
هاجر مهدی حسینی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۷۲ صفحه۲۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از عکسی شبیه من خبر روزنامه‌هاست

از این قلم بخوانید

به قلم: هاجر مهدی حسینی
۲۵۰۰۰ ریال