نطفه ی نحس
مهرناز سادات صفوی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 176 صفحه250000 ریال سفارش آنلاین: نطفه ی نحس

یک سطر از نطفه ی نحس

از این قلم بخوانید

به قلم: مهرناز سادات صفوی
250000 ریال