اعتراف جاری یک رود
فاطمه شمس
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 170 صفحه230000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از اعتراف جاری یک رود

از این قلم بخوانید

به قلم: فاطمه شمس
230000 ریال