اعتراف جاری یک رود
فاطمه شمس
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 170 صفحه230000 ریال سفارش آنلاین: اعتراف جاری یک رود

یک سطر از اعتراف جاری یک رود

از این قلم بخوانید

به قلم: فاطمه شمس
230000 ریال