ابریشم و خون
فروغ کریمی حسین آبادی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 174 صفحه250000 ریال سفارش آنلاین: ابریشم و خون

یک سطر از ابریشم و خون

از این قلم بخوانید

به قلم: فروغ کریمی حسین آبادی
250000 ریال