بی تو
مهدی نیکبخت
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1400نوبت چاپ 166 صفحه250000 ریال سفارش آنلاین: بی تو

یک سطر از بی تو

از این قلم بخوانید

به قلم: مهدی نیکبخت
250000 ریال