بعد از هزار بغض فروخورده
سومیا ایمانی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 1399نوبت چاپ 164 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از بعد از هزار بغض فروخورده

از این قلم بخوانید

به قلم: سومیا ایمانی
200000 ریال