قصیده عشق
بختیار علی | ترجمهء قانع شوانی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1399نوبت چاپ 146 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین: قصیده عشق

یک سطر از قصیده عشق

از این قلم بخوانید

به قلم: بختیار علی
200000 ریال