کعبه دیوارهای خانه ی توست
دکتر محمد مهدی درویش زاده
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1399نوبت چاپ 64 صفحه180000 ریال سفارش آنلاین: کعبه دیوارهای خانه ی توست

یک سطر از کعبه دیوارهای خانه ی توست

از این قلم بخوانید

به قلم: دکتر محمد مهدی درویش زاده
180000 ریال