نمکدون
اصغر حاجی حیدری (خاسته)
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ دوم۱۱۲ صفحه۴۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از نمکدون

از این قلم بخوانید

به قلم: اصغر حاجی حیدری (خاسته)
۴۰۰۰۰ ریال