اِخُومِت که اِگُومِت
علی بهرامی کهیش
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1399نوبت چاپ 485 صفحه1000000 ریال سفارش آنلاین: اِخُومِت که اِگُومِت

یک سطر از اِخُومِت که اِگُومِت

از این قلم بخوانید

به قلم: علی بهرامی کهیش
1000000 ریال
به قلم: علی بهرامی کهیش
1000000 ریال
به قلم: علی بهرامی کهیش
1000000 ریال
به قلم: علی بهرامی کهیش
1000000 ریال