دل
مجید ابوفاضلی
غزل
تازه‌های نشر
شعر بزرگسال
سال نشر 1399نوبت چاپ 186 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین: دل

یک سطر از دل

از این قلم بخوانید

به قلم: مجید ابوفاضلی
200000 ریال