تاریخ اندوه
عدنان الصائغ
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1399نوبت چاپ 1 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین: تاریخ اندوه

یک سطر از تاریخ اندوه

از این قلم بخوانید

به قلم: عدنان الصائغ
200000 ریال