بال پرنده تر شدنم درد میکند
نرگس یادگار
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1399نوبت چاپ 1106 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین: بال پرنده تر شدنم درد میکند

یک سطر از بال پرنده تر شدنم درد میکند

از این قلم بخوانید

به قلم: نرگس یادگار
200000 ریال