تهران سرطان بی تو بودن دارد
محمد جواد اکلری
رباعی
چاپ شده
سایر
سال نشر 1398نوبت چاپ 148 صفحه90000 ریال سفارش آنلاین: تهران سرطان بی تو بودن دارد

یک سطر از تهران سرطان بی تو بودن دارد

از این قلم بخوانید

به قلم: محمد جواد اکلری
90000 ریال