رودم که به دریای خودم میریزم
سید موسی موسوی کوهی
رباعی
چاپ شده
سایر
سال نشر 1398نوبت چاپ 158 صفحه120000 ریال سفارش آنلاین: رودم که به دریای خودم میریزم

یک سطر از رودم که به دریای خودم میریزم

از این قلم بخوانید

به قلم: سید موسی موسوی کوهی
120000 ریال