بدون خاطره ای عاشقانه
محمدحسین ناطقی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 164 صفحه120000 ریال سفارش آنلاین: بدون خاطره ای عاشقانه

یک سطر از بدون خاطره ای عاشقانه

از این قلم بخوانید

به قلم: محمدحسین ناطقی
120000 ریال