شهر در خواب ادامه دارد
سید حمید حاجی سید جوادی
سپید
چاپ شده
شعر
سال نشر 1398نوبت چاپ 174 صفحه150000 ریال سفارش آنلاین: شهر در خواب ادامه دارد

یک سطر از شهر در خواب ادامه دارد

از این قلم بخوانید

به قلم: سید حمید حاجی سید جوادی
150000 ریال