سکوتم را تماشا کن
محمدمهدی پناهنده
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 160 صفحه120000 ریال سفارش آنلاین: سکوتم را تماشا کن

یک سطر از سکوتم را تماشا کن

از این قلم بخوانید

به قلم: محمدمهدی پناهنده
300000 ریال
به قلم: محمدمهدی پناهنده
120000 ریال