وقتی کنارت چای با عطر تو نوشیدم
علی صفری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1394نوبت چاپ 156 صفحه60000 ریال سفارش آنلاین: وقتی کنارت چای با عطر تو نوشیدم

یک سطر از وقتی کنارت چای با عطر تو نوشیدم

از این قلم بخوانید

به قلم: علی صفری
60000 ریال