پاییز در بهشت
حسین جنت مکان
غزل
چاپ شده
شعر بزرگ سال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ اول۵۶ صفحه۳۵۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از پاییز در بهشت

از این قلم بخوانید

به قلم: حسین جنت مکان
۳۵۰۰۰ ریال