دیدار تو در خیال هم ساده نبود
سمیرا هوری
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 152 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: دیدار تو در خیال هم ساده نبود

یک سطر از دیدار تو در خیال هم ساده نبود

از این قلم بخوانید

به قلم: سمیرا هوری
100000 ریال