چسبی به نام زخم
سید احمد حسینی
غزل
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر ۱۳۹۱نوبت چاپ سوم۸۰ صفحه۳۰۰۰۰ ریال سفارش آنلاین

یک سطر از چسبی به نام زخم

از این قلم بخوانید

به قلم: سید احمد حسینی
۵۵۰۰۰ ریال
به قلم: سید احمد حسینی
۳۰۰۰۰ ریال
به قلم: سید احمد حسینی
۳۰۰۰۰ ریال
به قلم: سید احمد حسینی
۳۰۰۰۰ ریال