بگذر از کوچه ی خوابم
علی اکبر شجعان
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 180 صفحه120000 ریال سفارش آنلاین: بگذر از کوچه ی خوابم

یک سطر از بگذر از کوچه ی خوابم

از این قلم بخوانید

به قلم: علی اکبر شجعان
120000 ریال