از هفتمین جهت
حمزه کریم تباح
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 148 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: از هفتمین جهت

یک سطر از از هفتمین جهت

از این قلم بخوانید

به قلم: حمزه کریم تباح
100000 ریال