پرواز 69
شایان مصلح
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 169 صفحه200000 ریال سفارش آنلاین: پرواز 69

یک سطر از پرواز 69

از این قلم بخوانید

به قلم: شایان مصلح
200000 ریال