ما هفت نفر هستیم
ویلیام ورد زورث
شعر جهان
چاپ تمام
شعر بزرگسال
سال نشر 1398نوبت چاپ 1106 صفحه120000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از ما هفت نفر هستیم

نگاه کن، در مزرعه تنهاست
آن دختر مجرد روستایی
درو می‌کند و برای خودش می‌خواند
همین جا بایست و یا به آرامی حرکت کن
به تنهایی محصولات را بریده و دسته بندی می‌کند
و آهنگی غم‌انگیز می‌خواند
آه گوش کن، چرا که اعماق دره
از صدایش لبریز شده است
هیچ بلبلی خوش‌تر از این نوا را
برای دسته‌ای از مسافران خسته
در باغ و زیر سایه‌ی درختان
واقع در صحرای عربی نخوانده است:
صدایی چنین هیجان‌انگیز که هرگز مثلش
در بهار از مرغ فاخته نیز شنیده نشده است

از این قلم بخوانید

به قلم: ویلیام ورد زورث
120000 ریال