باران دیر کرده دارد دنبال چترش میگردد
شهلا سهیلی
غزل
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1397نوبت چاپ 164 صفحه100000 ریال سفارش آنلاین: باران دیر کرده دارد دنبال چترش میگردد

یک سطر از باران دیر کرده دارد دنبال چترش میگردد

از این قلم بخوانید

به قلم: شهلا سهیلی
100000 ریال