ده هزار روز
تول | ترجمهء محمد پارسا گل محمدی
شعر جهان
چاپ شده
شعر بزرگسال
سال نشر 1397نوبت چاپ 1196 صفحه800000 ریال سفارش آنلاین

یک سطر از ده هزار روز

بلند شو، همین الان بلند شو
خودت را از خودت برهان
درونت محبوس شده است
مانند آرامش زیر قصرها
گودالی از جواهرات...

از این قلم بخوانید

به قلم: تول
800000 ریال